Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Sales and Marketing Manager

Work Location Ho Chi Minh (District 5),  Ha Noi (Hai Ba Trung District)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Maintenance, Retail / Wholesale, Sales and Distribution Division, Sales / Business Development, Mechanical / Auto / Automotive, Biotechnology, Textiles / Garments / Fashion, Customer Service, Pharmacy, Chemical Eng., Commercial Banking Division, Corporate banking Division, Environmental, Human Resources, Executive management, Project Management, Manufacturing / Process, Marketing, Online Marketing, Medical / Healthcare, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
Deadline to Apply 30/04/2020
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1.Sales & Marketing Management:
• Be responsible for sales revenue of the assigned branch
• Coordinate with Sales & Marketing Department in head quarter to carry out business plans and marketing plans such as fairs, workshops, customer conferences, new products' launching, digital marketing,..
• Regular updating market and price information, taking part of market research and analysis, market entrance as well as market expanding plan
• Directly in charge in Sales and Service of Key Accounts. Being responsible for direct customers' relation and policies in order to keep and maintain relations with decision makers of MNC
• In charge of team building and supervising of the branch, includes recruitment, onboarding, training, supervising their works as well as evaluating and promoting them

2. Customer Care and Service:
• Implementing customer care and service policies and annual service plan to a monthly/weekly action plans.
• Supervising, monitoring field service team's activities. Facilitate all communication channels, report system needed between headquarter and branch, visits of oversea suppliers and experts if needed, in order to ensure quality service on-time.
• Training and developing team, support system and tools step by step to reach international standards of services

3. Branch Operations:
• Take part of organization planning, set KPIs and supervising daily tasks of all Branch's employees to ensure a smooth and effective operation.
• Evaluate reports and performance and competency of each employee of the Branch on a regular basis, e.g: weekly / monthly / quarterly / year.
• Monitor the proper implementation of the regulations, processes and procedures for the staff
• Encourage and maintain a dynamic, disciplined and enthusiastic working environment and high engagement of team
• Propose and responsible for the whole branch budget, all assets as well as other resources in the Branch. Shared responsibility with team and company about customer debts; evaluating credibility of customers, updating and report.

Note: In case of Marketing Sales Manager working in Hanoi will hold concurrently Northern Branch Manager.

1.Quản lý Kinh Doanh Tiếp thị
- Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng của đơn vị theo kế hoạch được giao định kỳ tháng/quý/năm; phát triển khách hàng và mở rộng thị trường;
- Phối hợp với Trưởng phòng Kinh doanh-tiếp thị toàn quốc triển khai các kế hoạch/chương trình kinh doanh, tiếp thị như: hội chợ, hội thảo, hội nghị khách hàng, chương trình khuyến mãi, tiếp thị on-line,...
- Cập nhật thường xuyên tình hình thị trường, giá cả; định kỳ khảo sát, phân tích thị trường, tham gia lập các kế hoạch kinh doanh, xây dựng chương trình marketing, giới thiệu sản phẩm mới, xâm nhập hoặc mở rộng ngành, thị trường…;
- Trực tiếp phụ trách kinh doanh và dịch vụ 1 số khách hàng chiến lược của công ty; chịu trách nhiệm về quan hệ khách hàng, các chính sách cần thiết để thiết lập và duy trì quan hệ với các cấp ra quyết định ở các công ty, tập đoàn đa quốc gia
- Xây dựng và phát triển đội ngũ, bao gồm tham gia từ khâu tuyển dụng, hội nhập, đào tạo và giám sát. chịu trách nhiệm phân công công việc, giám sát, đánh giá KPI và đề xuất các chính sách phát triển nhân sự

2. Dịch vụ khách hàng
- Triển khai chiến lược & kế hoạch dịch vụ khách hàng thành các kế hoạch hành động tuần & tháng cho đội ngũ
- Điều phối, hướng dẫn đội ngũ dịch vụ. Tạo điều kiện và hỗ trợ kênh liên lạc, báo cáo giữa chi nhánh và trụ sở chính, đối tác nước ngoài hoặc các chuyến thăm của chuyên gia nếu cần thiết nhằm đảm bảo các dịch vụ đạt chất lượng và đúng hạn
- Đào tạo, kèm cặp cho đội ngũ, xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ nhằm từng bước nâng chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế

3. Quản lý, điều hành
- Tham gia việc thiết kế tổ chức, lập kế hoạch, phân công công việc và điều phối nhằm đảm bảo hoạt động đơn vị trơn tru và hiệu quả
- Xây dựng và đánh giá KPI cá nhân, phòng và từng Nhân viên. Hướng dẫn Nhân viên cách thực hiện, bám sát mục tiêu của Công ty, Phòng và từng cá nhân.
- Triển khai và giám sát Giám sát việc thực thi các qui định, qui trình của nhân viên tại đơn vị;
- Động viên khuyến khích, duy trì môi trường làm việc năng động nhiệt tình có kỷ luật, gắn kết với công ty
- Tham gia xây dựng và chịu trách nhiệm về ngân sách được giao. Đồng chịu trách nhiệm với công ty và nhân viên trực tiếp về công nợ khách hàng;
Ghi chú: Đối với trường hợp Trưởng Phòng Kinh Doanh Tiếp Thị làm việc tại Hà Nội sẽ kiêm nhiệm Quyền trưởng chi nhánh Miền Bắc

Job Requirement

• University graduated with major related to Business, Marketing, Engineering or Psychology
• Good command in English.
• At least 03 years of experience in Management of Sales or Business Development, or Marketing
• Experience in a professional working environment or sales and service of foreign customers, preferably in both Industrial Sales and FMCG or Pharmacy
• Proficient in using computers, reporting and modern management tools preferably
• Học vấn, Kỹ năng & kinh nghiệm
• Tốt nghiệp Đại học, các ngành có liên quan Kinh doanh,Tiếp thị, Ngoại thương, Kỹ thuật hoặc Tâm lý
• Tiếng Anh lưu loát
• Ít nhất 03 năm kinh nghiệm Quản lý kinh doanh, Tiếp thị hoặc Dịch vụ
• Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hoặc kinh doanh, dịch vụ cho khối khách hàng nước ngoài, ưu tiên kinh doanh 2 khối sản phẩm Công nghiệp & tiêu dùng nhanh, dược,...
• Có kỹ năng sử dụng thành thạo vi tính, ưu tiên kỹ năng báo cáo, lập kế hoạch kinh doanh và các công cụ quản lý hiện đại

People also viewed

D.C TECH Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.