Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Marketing and Communication Teamlead

Work Location Ho Chi Minh (District 5)
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 2 - 5 Years
Salary 15,000,000 - 18,000,000 VND
Industry Interpreter/ Translator, IT - Software, Printing / Publishing, Other, Arts / Creative Design, Advertising / PR / Communications, Executive management, TV / Newspaper / Editors, Marketing, Event, Online Marketing
Deadline to Apply 30/04/2020
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Duties and responsibilities of the job

As a Brand Executive, you will contribute to our DC Tech strategy by handling the development of our brand identity, and maintaining consistent visual communication across multiple social media platforms, and related Online-Marketing activities.

Additionally, in coordination with upper management, the Brand Executive will be responsible for developing and maintaining external brand consistency of messaging, content, and presentation…to all aspects of the business of DC Tech, sustainably ensuring the communications output within the company as well as developing the image we broadcast as a brand to our customers, internal teams, and business partners.

Responsibilities:

Branding 

 • Analyzing the brand and the current brand recognition of DC Tech and highlighting areas of improvements.
 • Coordinate with the BDM to execute a brand plan and ensuring all aspects of DC Tech’s marketing and activities aligned with the ethos and goals of the brand.
 • Review, create, and maintain guidelines, systems and tools to ensure strong brand consistency across multiple platforms.
 • Concept and execute campaigns for DC Tech that raise awareness and drive conversion, across multiple touch points in support of a marketing strategy.
 • Coordinate with the designer to create highly effective designs for web, email, newsletter, social media, events, as well as other brand and marketing initiatives.

Social Media 

 • Develop social media campaigns and manage social media daily activity.

Digital Marketing 

 • Oversee all aspects of digital marketing including marketing database, email, website, social media platforms, display advertising campaigns…etc.
 • Work with the upper management to develop and monitor campaign budgets.
 • Plan and manage DC Tech’s social media platforms.
 • Prepare accurate reports on marketing campaign’s overall performance.
 • Manage advertising calendar, campaigns, and product hosting platforms.
 • Pre & post promotions evaluation through market feedback as well as market data readings when applicable.
 • Other duties as assigned by the Business Development Manager.

Nhiệm vụ và trách nhiệm công việc

Là chuyên viên quản lý thương hiệu, bạn sẽ đóng góp cho chiến lược của công ty DC Tech bằng cách phát triển nhận diện thương hiệu và truyền thông hình ảnh thương hiệu thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và các hoạt động Tiếp thị trực tuyến liên quan.

Ngoài ra, chuyên viên quản lý thương hiệu phối hợp với quản lý cấp trên chịu trách nhiệm phát triển và duy trì tính nhất quán của thương hiệu trên tất cả các phạm vị kinh doanh của DC Tech, đảm bảo truyền thông trong công ty cũng như phát triển hình ảnh bên ngoài như : khách hàng và các đối tác kinh doanh của DC.

Trách nhiệm:

Xây dựng thương hiệu – Branding 

 • Phân tích thương hiệu và nhận diện thương hiệu hiện tại của DC Tech và nêu bật các lĩnh vực cần đổi mới.
 • Phối hợp với cấp quản lý để thực hiện kế hoạch xây dựng thương hiệu và đảm bảo tất cả các khía cạnh của hoạt động Marketing và Truyền Thông DC Tech phù hợp với đặc điểm và mục tiêu thương hiệu.
 • Đánh giá, thiết lập và duy trì,các hệ thống và công cụ nhằm đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu, bao phủ mạnh trên nền tảng đa phương tiện.
 • Lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch bao phủ thương hiệu cho DC Tech nhằm nâng cao nhận thức để hỗ trợ cho chiến lược Marketing.
 • Phối hợp với bộ phận thiết kế để tạo ra các thiết kế hiệu quả cao cho Website, Email, Newsletter, các nền tảng Social Media, phương tiện truyền thông…..

Truyền thông xã hội – Social 

 • Phát triển các chiến dịch truyền thông trên nền tảng mạng xã hội (Social Media) và quản lý hoạt động truyền thôngcủa DC trên các kênh này mỗi ngày.

Digital Marketing 

 • Thực thi và giám sát tất cả các khía cạnh liên quan của mảng Digital Marketing bao gồm cơ sở dữ liệu cho hoạt động Marketing, Email Marketing, Website, Social Media.. các chiến dịch quảng cáo..v.v
 • Làm việc với quản lý để xây dựng và giám sát ngân sách cho hoạt động Marketing.
 • Lập kế hoạch và quản lý các phương tiện truyền thông xã hội của DC Tech.
 • Chuẩn bị các báo cáo chính xác về hiệu suất thực hiện các chiến dịch Marketing.
 • Quản lý và thực thị các kế hoạch chạy quảng cáo, khuyến mãi, events và lưu trữ dữ liệu thu thập
 •  Đánh giá hiệu quả của các hoạt động liên quan đến Digital Marketing, trước & sau mỗi chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi, thông qua phản hồi của thị trường.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Job Requirement

Job qualifications and requirements

 • Integrity, creative, passionate, and self- disciplined.
 • Team spirit
 • Marketing
 • High-level communication skills.
 • Good command in English.
 • 3+ years in Brand Executive or Digital Marketing Executive with solid understandings on Online-Marketing activities.
 • Good written communications and presentation skills are essential.
 • Bachelor’s degree qualified, most preferably in Marketing.
 • Willing to work overtime.
 • Be able to work both independently and as part of a team.

Trình độ và yêu cầu công việc

 • Chính trực, sáng tạo, đam mê và kỷ luật.
 • Tinh thần đồng đội
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Thông thạo tiếng Anh.
 • Hơn 3 năm làm ở vị trí Brand Executive hay Digital Marketing Executive với hiểu biết tốt về Digital Marketing.
 • Kỹ năng viết và trình bày tốt.
 • Bằng đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing.
 • Sẵn sàng làm thêm giờ.
 • Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm.

People also viewed

D.C TECH Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.